Iné dôležité oznamy

09.01.2015

Oznámenie rafinérie

[…]
09.01.2015

Generálny pardon BVS

[…]
19.01.2015

Informácia o činnosti v rafinérii

[…]
02.02.2015

Oznam OLO

[…]
16.02.2015

Oznam – Západoslovenská distribučná, a.s.

[…]
18.02.2015

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a.s.

[…]
25.03.2015

ANKETOVÝ LÍSTOK

ANKETA SA UZATVÁRA 31. MÁJA 2015

Vážení občania!

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa pripravuje v súvislosti s novým programovým obdobím pre fondy EU na roky 2014 – 2020 vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do pripravenej ankety vyplnením lístka a vyjadriť tak svoj názor na smerovanie ďalšieho rozvoja našej mestskej časti. Povedzte čo podporujete, čomu dávate prednosť a čomu naopak dôležitosť neprikladáte

ďalej k vyplneniu anketového lístka (link)

18.05.2015

Oznam Bratislavského letiska

[…]
19.05.2015

PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby D4 a R7

[…]
28.05.2015

Vyhlásenie výberového konania

[…]
01.06.2015

Mimoriadna informácia o činnosti v rafinérii

[…]
02.06.2015

Burza nápadov

[…]
18.09.2015

Záverečná správa z prieskumu CHZJD Vrakuňa

[…]
26.10.2015

Oznam na zvolanie spoločného stretnutia ohľadne výstavby prístupovej komunikácie na Ostružinovej ulici

[…]
02.11.2015

Oznam o technickej poruche výmenníkovej nádrže

[…]
14.01.2016

Oznámenie o zápise detí

[…]
29.01.2016

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

[…]
29.01.2016

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 04

[…]
01.02.2016

Spolupráca pri štatistickom zisťovaní

[…]
16.02.2016

Skrátený interval autobusu č. 67 a 87

[…]
17.02.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Hurajt

[…]
19.02.2016

Oznámenie o uložení zásielky – Jánoška, Bojnanský

[…]
23.02.2016

Oznámenie Matričného úradu Bratislava-Vrakuňa

[…]
01.03.2016

Odpoveď na Žiadosť o nápravu pri zabezpečení činnosti pošty

[…]
X