Iné dôležité oznamy

24.01.2012

Oznámenie o dražbe

Predmet : byt na Jedlovej ul. 2   Miesto a čas konania : 14.02.2012 o 10:00, Zámocká 30, Bratislava   Viac tu: (link)
30.01.2012

Poskytnutie potravinovej pomoci

Občanom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa prihlásili v roku 2011 na odd. Sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania Miestneho úradu mestskej   časti   Bratislava – Vrakuňa,  bude potravinová pomoc (20 kg múky a 20 kg cestovín na jednu osobu)  poskytnutá  v priestoroch Základnej školy Železničná 14 Bratislava (hlavný vchod) v dňoch: 01.02.2012 - […]
07.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

Byt č. 17 (3. nadzemné podlažie) na Stavbárskej ulici  Celý dokument (link)
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

  Predmet: Nehnuteľnosť - Byt č. 41 na 4. p., vchod Rajčianska 34, súpisné číslo 5090, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu      Čas a miesto konania: 07.03.2012 o 14:30 hod., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zasadačka č. SO2, suterén.   Celý dokument (link)
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

  Predmet: Nehnuteľnosť - Byt č. 6, vchod č. 32,2, poschodie III.NP, Bebravská č. 32, súpisné  číslo 5038, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu      Čas a miesto konania:  14.03.2012 o 14:00 hod., Notársky úrad JUDr. Daniely Šikulovej, Panenská 6, 811 03    Celý dokument (link)
14.02.2012

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

Vyhradenie miest v MČ Bratislava-Vrakuňa na umiestňovanie volebných plagátov  pre voľby do NR SR konané dňa 10.3.2012 V súlade s § 24 ods.13 zákona NRSR  č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov (ďalej len „plagáty“) politických strán alebo politických hnutí alebo ich […]
12.03.2012

Volebné výsledny volieb do NR SR – Vrakuňa

Ako sme volili vo Vrakuni : Počet platných hlasov : 9.300 (volebná účasť 55,83%) SMER - SD 33,15 % SaS 13,88 % SDKÚ - DS 12,83 % MOST - HÍD 8,78 % OĽaNO 8,65 % KDH 7,26 % SNS 3,56 % Zmena zdola, DÚ 2,76 % 99% 1,54 % ĽSNS 1,27 % SMK-MKP 0,94 % SSS - NM 0,93 % SZ 0,72 % SF 0,53 % PaS 0,52 % […]
20.04.2012

Týždeň modrého gombíka

V dňoch 14. mája až 20. mája 2012 sa uskutoční 8. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

 

Tohoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe.

20.07.2012

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
26.07.2012

Aktuálna informácia o činnosti v rafinérii v Bratislave

Spoločnosť Slovnaft si dovoľuje informovať priľahlé mestské časti, že v dňoch 25. – 29. júla 2012 a 6. – 11. augusta 2012 budú, v súlade s technologickým postupom, na výrobnom zariadení rekonštruovanej teplárne v areáli Slovnaftu vykonávané strojnotechnologické prefuky. V tejto súvislosti môže dôjsť k zvýšeniu hladiny hluku. Pre zníženie tohto hluku bude na zariadenie […]
17.08.2012

Informácia o činnostiach v rafinérii

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca august 2012   Na mesiac august 2012 sú naplánované odstávky  na 9 výrobných  jednotkách. V tejto súvislosti neočakávame rušivé vplyvy na okolie.  V júli 2012 boli dňa 7.7.2012 v čase od 9.45 hod. do 10.08 hod. vykonané kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. […]
23.08.2012

Vrakunské hody

Vrakunské hody sa uskutočnia 9. septembra 2012. Podrobnejšie informácie nájdete tu (link)
09.11.2012

Nový okrskár Mestskej polície

Na základe rozhodnutia náčelníčky Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy JUDr.  Zuzany Zajacovej,  dňom  1. novembra 2012  nastúpil do mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nový okrskár pán Ján Fodora.

09.11.2012

Kladenie venca k pamätníku padlých hrdinov

Vzdanie úcty a vďaky k pamätníku padlých hrdinov sa stalo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa každoročnou tradíciou. 

22.01.2013

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka (link)
24.01.2013

Oznam o oreze a výrube stromov pod elektrickým vedením

Oznam Západoslovenskej distribucie o oreze a výrube stromov pod elektrickým vedením  (link)
08.04.2013

Oznam štatistického úradu


25.04.2013

Oznam


16.05.2013

Oznam

Celý dokument (link)
20.02.2014

[Zrušené] Pozvánka na verejnú prezentáciu

UPOZORNENIE ! Z  DÔVODU ROZHODNUTIA SPOLOČNOSTI 4. KVADRANT  S. R. O., SO SÍDLOM SVÄTOPLUKOVA 30, 821 08 SÚVISIACEHO S  INÝMI PRACOVNÝMI POVINNOSŤAMI SA TERMÍN VEREJNEJ PREZENTÁCIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU DŇA 03.03.2014  RUŠÍ. Pozvánka na verejnú prezentáciu investičného zámeru dopravnej a technickej infraštruktúry územia 4. Kvadrantu letiska M.R. Štefánika.
03.03.2014

Pozvánka na verejnú prezentáciu

Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava   v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 611/2014 zo dňa 04. 02. 2014 pozýva obyvateľov na  verejnú prezentáciu zámeru plánovanej výstavby nájomných bytov  na Žitavskej ul. č. 3, Bratislava na parcelách č. 3605/1 […]
22.10.2014

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP-u v k. ú. Vrakuňa

Oznámenie o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vrakuňa (link)
29.10.2014

Politická reklama

Celý dokument (link)
27.11.2014

Zberný dvor zatvorený od 1.12. do 15.1

Oznam (link)
X