Iné dôležité oznamy

24.01.2012

Oznámenie o dražbe

[…]
30.01.2012

Poskytnutie potravinovej pomoci

[…]
07.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
14.02.2012

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

[…]
12.03.2012

Volebné výsledny volieb do NR SR – Vrakuňa

[…]
20.04.2012

Týždeň modrého gombíka

V dňoch 14. mája až 20. mája 2012 sa uskutoční 8. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

 

Tohoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe.

20.07.2012

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

[…]
26.07.2012

Aktuálna informácia o činnosti v rafinérii v Bratislave

[…]
17.08.2012

Informácia o činnostiach v rafinérii

[…]
23.08.2012

Vrakunské hody

[…]
09.11.2012

Nový okrskár Mestskej polície

Na základe rozhodnutia náčelníčky Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy JUDr.  Zuzany Zajacovej,  dňom  1. novembra 2012  nastúpil do mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nový okrskár pán Ján Fodora.

09.11.2012

Kladenie venca k pamätníku padlých hrdinov

Vzdanie úcty a vďaky k pamätníku padlých hrdinov sa stalo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa každoročnou tradíciou. 

22.01.2013

Zápis žiakov do 1. ročníka

[…]
24.01.2013

Oznam o oreze a výrube stromov pod elektrickým vedením

[…]
08.04.2013

Oznam štatistického úradu


25.04.2013

Oznam


16.05.2013

Oznam

[…]
20.02.2014

[Zrušené] Pozvánka na verejnú prezentáciu

[…]
03.03.2014

Pozvánka na verejnú prezentáciu

[…]
22.10.2014

Oznámenie o zverejnení návrhu ROEP-u v k. ú. Vrakuňa

[…]
29.10.2014

Politická reklama

[…]
02.12.2014

OLO Spravodaj č.2

[…]
X