Detské ihriská – údržba

15.11.2020

Udržba detských ihrísk v zimnom období

[…]
14.04.2021

Údržba detských ihrísk JAR 2021

MČ BA-Vrakuňa v zimnom období od 01.11. – do 31.03. neudržiava areály detských ihrísk, vstup na ne je len na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkový čas je od 01.04. – do 31.10. v čase od 08.00 – do 21.00.
02.06.2022

Jarná údržba detských ihrísk a pieskovísk

[…]
X