Čistota a poriadok

11.10.2021

Oznámenie – Výrub krovitého a náletového porastu na Malom Dunaji v k. ú. Vrakuňa a Ružinov

[…]
15.10.2021

Vyhodnotenie tretieho kola Mestského bazáru

[…]
12.11.2021
olo spalovna

OLO – Oznam

[…]
29.11.2021

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

[…]
20.12.2021

Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov 2021-2022

[…]
07.01.2022

Zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok

[…]
13.01.2022

Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

[…]
17.01.2022

SHMÚ – kvalita podzemných vôd

[…]
26.01.2022

Bezpečnostný orez a odstránenie havarijných drevín

[…]
01.02.2022

Pravidelná informácia o plánovaných činnostiach v rafinérii v Bratislave vo februári 2022, vrátane informácií o meraní hluku za aktuálne končiaci mesiac

[…]
21.02.2022

Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v ďalších mestských častiach

[…]
01.03.2022

Začína sa sezóna odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Bratislave

[…]
09.03.2022
Zberny dvor, vchod

Zmena otváracích hodín zberného dvora na Majerskej ul.

[…]
10.03.2022
lESOPARK

Vrakunský lesopark

[…]
11.03.2022

Zber vecí na aprílový Mestský bazár začína

[…]
14.03.2022
lESOPARK

Výsadba drevín

[…]
14.03.2022

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

[…]
15.03.2022

Jarné upratovanie 2022

[…]
22.03.2022

Odporúčania, spaľovanie a vypaľovanie porastov.

01.04.2022

Jarná deratizácia 2022

[…]
01.04.2022
bordel, smeti, upratovanie

Jarné upratovanie verejných priestranstiev

[…]
01.04.2022

Aktualizovaný plán činností v rafinérii v Bratislave v úvode apríla 2022

[…]
06.04.2022

Harmonogram odvozu odpadu a služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2022

[…]
22.04.2022

Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy

[…]
X