18.09.2015

Záverečná správa z prieskumu CHZJD Vrakuňa

[…]
29.09.2015

Verejná diskusia k téme nebezpečná skládka CHZJD

[…]
21.10.2015

Zvukový záznam k diskusii „Nebezpečná skládka CHZJD“

[…]
20.05.2016

Pozvánka na okrúhly stôl

[…]
01.06.2016

Enviromentálna záťaž – skládka CHZJD vo Vrakuni

[…]
20.09.2016

Zverejnenie verejnej vyhlášky CHZJD

[…]
23.03.2017

Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

[…]
09.06.2017

Informovanie verejnosti o kontaminácií podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

[…]
13.06.2017

Kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

[…]
30.06.2017

Stanovisko k zverejneným informáciám o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

[…]
12.07.2017

Monitoring činnosti vrtov

[…]
19.07.2017

Aktuálne: Ministerstvo zvažuje pre skládku vo Vrakuni monitoring studní

[…]
27.12.2017

List Ministerstva životného prostredia magistrátu

[…]
06.06.2018

So sanáciou skládky vo Vrakuni sa má začať tento rok

[…]
11.07.2018

Odkanalizovanie obci Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa

[…]
28.08.2018

Rozhodnutie – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy, CHZJD

[…]
12.03.2019

Rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/20/SU/JG zo 04. 3. 2019

[…]
04.10.2019

Rozhodnutie

[…]
27.01.2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín z dôvodu realizácie stavby: “Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD”

[…]
29.01.2020

Okresný úrad Bratislava – 1145 Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania (sanácia skládky CHZJD)

[…]
29.01.2020

Okresný úrad Bratislava – 1146 Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania (sanácia skládky CHZJD)

[…]
29.01.2020

Okresný úrad Bratislava – 1147 Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania (sanácia skládky CHZJD)

[…]
29.01.2020

Okresný úrad Bratislava – 1148 Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania (sanácia skládky CHZJD)

[…]
04.02.2020

Sanácia environmentálnej záťaže, Bratislava-Vrakuňa-Vrakunská cesta-skládka CHZJD

[…]
X