aktivity Mestskej časti Vrakuňa pre občanov

18.05.2016

Záznam z rokovania za okrúhlym stolom na tému : „Nájom a správa Zdravotného strediska Bebravská 1 Bratislava-Vrakuňa s vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o.“

Dňa 11.05.2016 sa o 17,00 hod v Spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom na tému: „Nájom a správa Zdravotného strediska Bebravská 1, Bratislava-Vrakuňa s vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s r.o.“ Rokovania sa zúčastnili : Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa -  JUDr. Ing. Martin Kuruc Poslanci MsZ - Ing. […]
20.05.2016

Pozvánka na okrúhly stôl

pozývame Vás na rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2016 (štvrtok) o 18.00h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B, Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni 3. Záver
01.06.2016

Enviromentálna záťaž – skládka CHZJD vo Vrakuni

Dňa 26.05.2016 sa o 18,00 hod v Spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na tému: „Enviromentálna záťaž - skládka CHZJD“ vo Vrakuni.“ Pozvaní hostia: Ing. Béla Bugár, podpredseda parlamentu Mgr. Juraj Droba MBA MA, poslanec NR SR Ing. Erika Jurinová, poslankyňa NR SR JUDr. Ivo Nesrovnal, […]
22.02.2017

Pozvánka na verejnú diskusiu na tému Organizácia dopravy

Vážení občania,   pozývame Vás k okrúhlemu stolu na verejnú diskusiu na tému Organizácia dopravy vo Vrakuni, ktorá sa bude konať 27.02.2017 o 16:00 hodine v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici 27/B.     Teším sa na stretnutie Starosta Martin Kuruc
09.03.2017

Problém bezpečnosti vo vrakunskom Pentagone nevyrieši mestská časť sama

Zvýšenie bezpečnosti je jedna z najdôležitejších tém pre Vrakuňu. Obzvlášť to platí pre okolie Pentagonu, ktorý je neslávne známy dílermi drôg a zvýšenou kriminalitou. Tento problém ale nevyrieši mestská časť sama, upozorňuje starosta Martin Kuruc. K tejto téme sa konala tlačová konferencia rovno pred bytovkou ,,Pentagon“, v ktorom obyvatelia každodenne bojujú o svoju bezpečnosť.   „Rozhodne nie som […]
15.03.2017

Rekonštrukcia Priehradnej ulice

Vážení občania, z dôvodu plnohodnotnej informovanosti si Vás dovoľujeme oboznámiť s konkrétnym návrhom riešenia dopravnej situácie na Priehradnej ulici. Priehradná ul. je miestna obslužná komunikácia so zástavbou rodinných domov. Je na nej vedená obojsmerná premávka motorových vozidiel bez vybudovaných chodníkov. Komunikácia je v zlom technickom stave. Občania uvedenej ul. sa často krát z dôvodu nedodržiavania  predpísanej rýchlosti a veľkého tranzitu a […]
07.11.2017

Pozvánka na okrúhly stôl k bezpečnosti vo Vrakuni

Vážení občania, pozývam Vás na odborný okrúhly stôl, ktorý bude venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni. Hlavnými témami budú zhodnotenie ochrany bezpečnosti pri ,,Pentagone“ a jeho okolí, kriminalita vo Vrakuni a činnosť Občianskeho združenia Odyseus a Mixáčik. Dátum: 22.11.2017 Čas: 17:00 hod Miesto: Spoločenská sála, Poľnohospodárska 27/B, Bratislava-Vrakuňa Pozvané inštitúcie a organizácie: Ministerstvo vnútra SR, primátor Bratislavy […]
07.03.2018

Vrakuňa bez drog – okrúhly stôl

Zvukový záznam odborný okrúhly stôl venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni, dňa 28.02.2018 (streda) o 17.00 h
21.03.2018

Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ okrúhly stôl

Dňa 21.marca 2018 (utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B, Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni, informácia o riešení a postupe v jej likvidácii 3. Záver  
28.06.2018

Okrúhly stôl venovaný a problematike mestskej hromadnej dopravy

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 19,00 hod uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia mestskej hromadnej dopravy vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. […]
28.06.2018

Okrúhly stôl venovaný problematike kriminality

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 17,00 hod uskutočnilo ďalšie rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike kriminality vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Ministerstvo vnútra SR – Prezídium PZ, Okresné riaditeľstvo […]
03.09.2018

Pozvánka za okrúhly stôl, venovaný kriminalite a bezpečnosti

POZVÁNKA pozývam Vás na odborný okrúhly stôl, ktorý bude venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni, dňa 12.09.2018 (streda) o 18.00 h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B   Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Príhovory hostí a oboznámenie sa s bezpečnostnou situáciou vo Vrakuni Diskusia Záver
26.04.2019
parkovanie

Pozvánka na verejné prerokovanie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Vážení občania, v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vypracovalo hlavné mesto návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorý si môžete prezrieť tu: Návrh VZN hlavného mesta, Základné tézy parkovacej politiky Vzhľadom na uvedené Vás pozývame na verejné prerokovanie tejto aktuálnej […]
08.11.2019

Okrúhly stôl venovaný problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni

Dňa 28.10.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. mesta SR […]
22.11.2019

Okrúhly stôl venovaný Kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni

Dňa 13.11.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: predseda Bratislavského samosprávneho kraja, primátor hl. mesta SR Bratislavy, magistrát hl. mesta SR Bratislavy, krajské riaditeľstvo PZ, okresné […]
X