aktivity Mestskej časti Vrakuňa pre občanov

18.05.2016

Záznam z rokovania za okrúhlym stolom na tému : „Nájom a správa Zdravotného strediska Bebravská 1 Bratislava-Vrakuňa s vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o.“

[…]
20.05.2016

Pozvánka na okrúhly stôl

[…]
01.06.2016

Enviromentálna záťaž – skládka CHZJD vo Vrakuni

[…]
22.02.2017

Pozvánka na verejnú diskusiu na tému Organizácia dopravy

[…]
09.03.2017

Problém bezpečnosti vo vrakunskom Pentagone nevyrieši mestská časť sama

[…]
15.03.2017

Rekonštrukcia Priehradnej ulice

[…]
07.11.2017

Pozvánka na okrúhly stôl k bezpečnosti vo Vrakuni

[…]
07.03.2018

Vrakuňa bez drog – okrúhly stôl

[…]
21.03.2018

Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ okrúhly stôl

[…]
28.06.2018

Okrúhly stôl venovaný a problematike mestskej hromadnej dopravy

[…]
28.06.2018

Okrúhly stôl venovaný problematike kriminality

[…]
03.09.2018

Pozvánka za okrúhly stôl, venovaný kriminalite a bezpečnosti

[…]
26.04.2019
parkovanie

Pozvánka na verejné prerokovanie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

[…]
22.11.2019

Okrúhly stôl venovaný Kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni

[…]
X