Kaméliová s elokovaným pracoviskom Hnilecká

riaditeľka Mgr. Lucia Slováková

https://mskameliova.edupage.org/

kontakt: office@mskameliova.sk

tel. 0910 430 230

 

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kaméliová 10:

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Lívia Benedeková

Ing. Ladislav Kugler

Mgr. art. Jana Némethová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mária Koleková

Gertrúda Kupková

Bc. Zuzana Pompová

Veronika Machánková

Ing. Michala Malíková

Lucia Bartošová

Michaela Bučková

X