Jedáleň pre dôchodcov

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Toplianska 5, 821 07  Bratislava

Pracovníčky: Mária Vrábelová, Alžbeta Pechová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy City Gastro, s.r.o.
 • Čas výdaja obedov v pracovných dňoch: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta, aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Cena obeda je maximálne 2,88 €
 • S účinnosťou od 01.01.2019 je stravovanie rozšírené aj na stravovacie zariadenia:
 1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava – obed: 3,80 €
 2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 3,80 €
 3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 3,80 €
 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí referát sociálnych služieb požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.vrakuna.sk
 • mestská časť prispieva stravníkom finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 25/II/2018 zo dňa 18.12.2019 nasledovne:

Dôchodok do výšky

Príspevok MČ

Dôchodca hradí pri cene obeda 2,88 v jedálni pre dôchodcov

Dôchodca hradí pri cene obeda 3,80 vo vybraných reštauráciách

do 200,99 €

2,08 €

0,80

1,72

od 201,00 € – 300,99 €

1,38 €

1,50

2,42

od 301,00 € – 400,99 €

0,88 €

2,00

2,92

od 401,00 € – 500,99 €

0,58 €

2,30

3,22

od 501,00 €

0,00

2,88

3,80

 

 

X