Integrované obslužné miesto (IOM) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOM ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.

Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOM na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a vybavíte:

  • Výpis/Odpis z registra trestov
  • Výpis z Listu vlastníctva
  • Výpis z Obchodného registra

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta

SlužbaPoplatok za el. službu cez IOMPoplatok za asistenciu IOMCelková zaplatená cena za službu
Výpis z registra trestov na právne účely2.00€1.90€3.90€
Odpis z registra trestov na právne účely2.00€1.90€3.90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely4.00€3.90€7.90€
Výpis z obchodného registra na právne účely0.00€4.50€4.50€
X