Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

Projekty ISRMO

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa uviedla v roku 2015 do prevádzky obnovené a zrekonštruované objekty materských škôl a základných škôl, sociálno-prevádzkovú budova  a  zrevitalizovaný vnútroblok. Projekty boli financované z prostriedkov  európskych fondov v rámci projektu ISRMO (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí). Niekoľko krát sme Vás  vo Vrakunských novinách informovali o stave týchto projektov a ich využití.

Vykonanými stavebnými úpravy v objektoch materských a základných škôl došlo k úspore v spotrebe energie na vykurovanie, čím boli znížené finančné náklady na prevádzku týchto objektov.

Realizáciou projektov sme prispeli k naplneniu cieľa a to zlepšenie kvality života obyvateľov v mestskej časti.

Ide o nasledovné projekty :

  • Obnova objektu Základnej školy na  Rajčianskej ul. 3 – obnova vzduchotechniky, hydraulické vyregulovanie, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády školy.
  • Obnova objektu Základnej školy na  Žitavskej 1 – kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie, obnova hygienických zariadení a šatní, obnova vzduchotechniky, rekonštrukcia  a zateplenie strechy a fasády školy.
  • Obnova Materskej školy Kaméliová – rekonštrukcia a zateplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.
  • Obnova Materskej školy Hnilecká – rekonštrukcia a zateplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.
  • Sociálno-prevádzková budova Čiernovodská 25 – obnova a úprava vnútorných priestorov, schodiska, plošiny pre imobilných, sanácia prístupovej rampy .
  • Revitalizácia vnútrobloku Slatinská – obnova a dobudovanie detského ihriska, revitalizácia a doplnenie zelene.

Pevne veríme, že všetky investované prostriedky splnili svoj účel a zlepšili prostredie našich školákov, predškolákoch a seniorov.

X