Informácia o prevode majetku

V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva zo Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  § 5 ods. (6) bod a)-c) o prevode majetku za kúpnu cenu na 20-násobok minimálnej mzdy mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje informácie  o prevode takéhoto majetku mestskej časti.

 

2020

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 neprevádzala žiadny majetok za kúpnu cenu vyššiu ako 20-násobok minimálnej mzdy za r. 2020, t.j. 11600,- Eur

2019

Por. č.Predmet prevodu/prechoduDátum podpísania zmluvyPrávny titul, nap. kúpna zmluva, dražbaMeno a priezvisko /názov/obchodné menoAdresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľaKúpna cena
1.Pozemky parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/716.12.2019Kúpna zmluva č. 212/2019ALPHA CAPITAL SK, a.s.Jelačičova 8, 821 08 Bratislavapre mestskú časť 179 100,00 pre hlavné mesto 119 400,00 Eur
2.Byt + spoluvlast. podiel na pozemkoch na Jedľovej v Bratislave21.8.2019Kúpna zmluva č. 144/2019Romana JančekováBratislavapre mestskú časť 57 000,00 pre hlavné mesto 38 000,00 Eur
3.Pozemok parc. č. 3648/152 stavba súpis.číslo 135005.4.2019Kúpna zmluva č. 59/2019Bako FrantišekBratislavapre mestskú časť 9 720,00 pre hlavné mesto 6 480,00 Eur

2018

Por. č.Predmet prevodu/prechoduDátum podpísania zmluvyPrávny titul, nap. kúpna zmluva, dražbaMeno a priezvisko /názov/obchodné menoAdresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľaKúpna cena
1.Predaj pozemku parc. č. 29957.2.2018Kúpna zmluva č. 22/2018ARUL, s.r.o., IČO: 45 535 965Majerská 20342, 821 07 Bratislavapre mestskú časť 15 360,00 pre hlavné mesto 10 240,00 Eur

 

 

2017

Por. č.Predmet prevodu/prechoduDátum podpísania zmluvyPrávny titul, nap. kúpna zmluva, dražbaMeno a priezvisko /názov/obchodné menoAdresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľaKúpna cena
1.Predaj prebytočného hnuteľného majetku (vyradených vozidiel – traktor, mechanizmy z VPS)26.1.2017Kúpna zmluva č. 20/2017Štefan PtáčekBratislava22 500,00 Eur
2.Predaj majetku vo vlastníctve MČ – byt č. 320 garzónky na Rybničnej ul. 61A v Bratislave – nepotrebný majetok pre mestskú časť3.2.2017Notárska zápisnica N 206/2017 Nz 6901/2014 Dražba bytu – cez Dražobnú spoločnosť a.s. Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703Victoria PushkinaBratislava41 100,00 Eur, pre mestskú časť 36 990,00 Eur z toho 10 % pre hlavné mesto 4 110,00 Eur
3.Predaj pozemku parc. č. E 850/1012.7.2017Kúpna zmluva viacerých pozemkov hl.mestom, podiel mestskej časti KZ č. 04 88 1024 16 00ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. IČO: 35 949 678Májová 21, 850 05 BratislavaKúpna cena 15 066,00 podiel pre MČ 1530,00 Eur
4.Predaj pozemku par. č. 737/12320.10.2017Kúpna zmluva č. 237/2017Skvelý Shop, Herovského 2049/8,Bratislava, IČO: 45 711 330.Heyrovského 2049/8,841 03 Bratislavapre mestskú časť 1800,00 Eur, pre hl. m. 1200,00 Eur

 

 

2016

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 neprevádzala žiadny majetok za kúpnu cenu vyššiu ako 20-násobok minimálnej mzdy za r. 2016

X