Hlasovanie poslancov

Rok 2022

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 15.02.2022

 

Rok 2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 07.12.2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 21.09.2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 29.06.2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.05.2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.04.2021

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2021

 

Rok 2020

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.12.2020

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.06.2020

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.01.2020

 

Rok 2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 03.12.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.09.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 01.08.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.06.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 03.06.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 14.05.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.04.2019

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.02.2019

 

Rok 2018

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.12.2018

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2018

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.06.2018

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.04.2018

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.02.2018

 

Rok 2017

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 12.12.2017

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.06.2017

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.05.2017

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.02.2017

 

Rok 2016

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 31.05.2016

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016

 

Rok 2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 22.09.2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 23.06.2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.02.2015

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.01.2015

 

Rok 2014

Hlasovanie poslancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa zo dňa 15.12.2014

X