Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Pre otvorenie podstránky digitálneho zastupiteľstva kliknite SEM

 

Harmonogram zasadnutí MZ pre rok 2021

Začiatok zasadnutí je o 8:30 hod.

Mesiac:

Termín zasadnutia MZZBER MATERIÁLOV na rokovanie komisií EXPEDÍCIA MATERIÁLOV na rokovanie komisiíPredloženie

stanovísk/ uznesení komisií

EXPEDÍCIA MATERIÁLOV pre poslancov na rokovanie zastupiteľstva

január

18.01.202120.01.2021

február

16.02.202102.02.202109.02.2021

marec

29.03.202131.03.2021

apríl

27.04.202113.04.202120.04.2021

máj

31.05.2021

jún

29.06.202102.06.202115.06.202122.06.2021

júl

august

23.08.202125.08.2021

september

21.09.202107.09.202114.09.2021

október

november

15.11.202116.11.202130.11.2021
december14.12.202107.12.2021

 

 

 

X