Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Pre otvorenie podstránky digitálneho zastupiteľstva kliknite SEM

 

Harmonogram zasadnutí MZ pre rok 2022

Začiatok zasadnutí je o 8:30 hod.

Mesiac:

Termín zasadnutia MZZBER MATERIÁLOV na rokovanie komisií EXPEDÍCIA MATERIÁLOV na rokovanie komisiíRokovanie komisií
Predloženie

stanovísk/ uznesení komisií

EXPEDÍCIA MATERIÁLOV pre poslancov na rokovanie zastupiteľstva

január

17.01.202219.01.2022

február

15.02.202201.02.202208.02.2022

marec

28.03.202230.03.2022

apríl

26.04.202211.04.202218.04.2022

máj

30.05.2022

jún

28.06.202201.06.202214.06.202220.06.2022

júl

august

22.08.202224.08.2022

september

20.09.202206.09.202213.09.2022

október

november

14.11.202216.11.202229.11.2022
december13.12.202216.12.2022

 

 

 

X