Detské ihriská

Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk s účinnosťou od 1.1.2020

S účinnosťou od 1.1.2020 platí nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Vlastník detského ihriska prevádzkovaného do 31.12.2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto zákona, najneskôr do 31.12.2021.

Detské ihrisko – Vnútroblok Rajčianska

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja naša mestská časť  rozšírila detské ihrisko vo vnútrobloku na Rajčianskej ulici o nový herný prvok.  Ihrisko je obľúbené u rodičov aj detí a preto sme sa tento rok rozhodli, že práve na toto ihrisko pridáme hernú zostavu. Herná zostava je osadená v tieni pod stromami, takže detičky si môžu užiť preliezku  aj počas horúcich dní.

Taká istá herná zostava pribudla aj na detské ihrisko na Šíravskej pri materskej škole.

Veríme, že sa deťom budú páčiť a užijú si nové preliezky počas jesene.

Detské ihrisko – Areál Vážskej ulice

Športový areál na Vážskej na dlhú dobru osirel.  Areál bol zanedbaný, zarastený trávou, nikto tam nechodil. Teda deti nechodili, pre ktoré je ihrisko  určené. Našou snahou je tento priestor opäť pripraviť na športové vyžitie pre deti a mládež z okolia.

Najprv sme sa pobili s burinou a vyrastenými kríkmi po celom areáli.  Vďaka dotácii Úradu vlády, vrámci Programu podpory rozvoja športu na rok 2019 sa nám  podarilo získať finančné zdroje na zabezpečenie herných prvkov. A dnes  máme na ihrisku nádhernú preliezaciu zostavu, ľanovú pyramídu a strunové hojdačky pre najmenších. V najbližších dňoch osadíme futbalové bránky a basketbalový kôš.

Vytvorili sme ďalší priestor pre naše deti na trávenie voľného času.  Veríme, že ihrisko na Vážskej bude využité a deti z okolia budú mať miesto, kde sa budú stretávať.

X