Detské ihriská

Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk s účinnosťou od 1.1.2020

S účinnosťou od 1.1.2020 platí nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Vlastník detského ihriska prevádzkovaného do 31.12.2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto zákona, najneskôr do 31.12.2021.

 

MČ BA-Vrakuňa v zimnom období od 01.11. – do 31.03. neudržiava areály detských ihrísk, vstup na ne je len na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkový čas je od 01.04. – do 31.10. v čase od 08.00 – do 21.00.

Údržba detských ihrísk JAR 2021

Na základe požiadaviek na technickú spôsobilosť detských ihrísk mestská časť vykonala audit všetkých ihrísk v mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.

Audit detských ihrísk bol prerokovaný ako bod č. 5  na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 28.04.2020.
Na základe výsledkov auditu sme pripravili plán opravy a údržby na rok 2020 a 2021. Opravy a údržba ihrísk sa budú vykonávať priebežne.

Pomenovanie detských ihrísk
Audit detských ihrísk

Keďže na ihriskách sú inštalované detské prvky z čias výstavby sídliska, ktoré podľa platných noriem a zákona č. 371/2019 Z.z. nezodpovedajú bezpečnostným kritériám, sme nútení prvky demontovať.  Výsledkom auditu je aj návrh na zrušenie dvoch nevyužívaných detských ihrísk, a to na Toplianskej – pri tenisových kurtoch a staré nevyužité ihrisko na Slatinskej ulici.
Niektoré herné prvky si vyžadujú úpravy, ktoré sú zahrnuté do plánu opráv. Našou snahou je zachovať čo najviac prvkov a opraviť ich v prospech detí. Avšak, v prvom rade je dôležitá bezpečnosť.

Okrem obnovy a údržby starých detských ihrísk sme pripravili pre tento rok aj novinky, ktorým sa obyvatelia určite potešia .

Nový ovál na Rajčianskej

Fantastická správa pre všetkých prívržencov behu, pre žiakov a učiteľov základnej školy na Rajčianskej. V roku 2020 pripravujeme rekonštrukciu bežeckého oválu v areáli školy. Starú antuku, ktorá slúžila 40 rokov vymeníme za nový a moderný povrch – tartan. Realizácia sa uskutoční do konca letných prázdnin. Takže so začiatkom nového školského roka sa budeme všetci tešiť novému povrchu. Tento projekt realizuje mestská časť Bratislava –Vrakuňa.

Multifunkčné ihrisko Žitavská

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa získala dotáciu v rámci výjazdového rokovania vlády v Bratislave koncom minulého roka, na vybudovanie multifunkčného ihriska a na vybudovanie ihriska na školskom dvore na základnej škole Žitavská. Spoločným cieľom je zveľaďovať a poskytovať športové vyžitie pre žiakov, ale aj pre verejnosť. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením sa bude využívať na basketbal, futbal, hádzanú a volejbal. Ihrisko bude vybudované v zadnej časti školského dvora. Predpokladaný termín realizácie je jún-august 2020.

Dopravné ihrisko

Obľúbenému dopravnému ihrisku na ihrisku na Hnileckej pribudne „väčšia sestra“ v areáli Základnej školy Železničná. Dopravné ihrisko s osvetlením  s rozmermi 45×25 m bude obsahovať kruhový objazd, parkovacie miesta a semafory. Tento projekt je financovaný dotáciou Úradu vlády SR. Vrámci projektu je plánovaná oprava asfaltového povrchu okolo dopravného ihriska spolu s oplotením. Dopravné ihrisko bude osvetlené. Termín realizácie je jún – júl 2020.

Detské ihrisko – Vnútroblok Rajčianska

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja naša mestská časť  rozšírila detské ihrisko vo vnútrobloku na Rajčianskej ulici o nový herný prvok.  Ihrisko je obľúbené u rodičov aj detí a preto sme sa tento rok rozhodli, že práve na toto ihrisko pridáme hernú zostavu. Herná zostava je osadená v tieni pod stromami, takže detičky si môžu užiť preliezku  aj počas horúcich dní.

Taká istá herná zostava pribudla aj na detské ihrisko na Šíravskej pri materskej škole.

Veríme, že sa deťom budú páčiť a užijú si nové preliezky počas jesene.

Detské ihrisko – Areál Vážskej ulice

Športový areál na Vážskej na dlhú dobru osirel.  Areál bol zanedbaný, zarastený trávou, nikto tam nechodil. Teda deti nechodili, pre ktoré je ihrisko  určené. Našou snahou je tento priestor opäť pripraviť na športové vyžitie pre deti a mládež z okolia.

Najprv sme sa pobili s burinou a vyrastenými kríkmi po celom areáli.  Vďaka dotácii Úradu vlády, vrámci Programu podpory rozvoja športu na rok 2019 sa nám  podarilo získať finančné zdroje na zabezpečenie herných prvkov. A dnes  máme na ihrisku nádhernú preliezaciu zostavu, ľanovú pyramídu a strunové hojdačky pre najmenších. V najbližších dňoch osadíme futbalové bránky a basketbalový kôš.

Vytvorili sme ďalší priestor pre naše deti na trávenie voľného času.  Veríme, že ihrisko na Vážskej bude využité a deti z okolia budú mať miesto, kde sa budú stretávať.

X