Archív zákaziek s nízkou hodnotou 2021

NázovDátumVýsledok
Vypracovanie projektových dokumentácií k budove MŠ Šíravská 8, elokovaného pracoviska MŠ Bodvianska 4, Bratislava
08.12.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Vrakunské noviny
01.12.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska v areáli ŠK Vrakuňa
16.11.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Elektroinštalačné práce
15.11.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska v areáli ŠK Vrakuňa
08.11.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Príprava, montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia
29.10.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

:Prechodné apartmánové bývanie pre potreby školy
08.09.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa_ č. 2
18.08.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
10.08.2021

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácii, chodníkov a parkovísk vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
09.08.2021

Zhodnotenie potenciálu energetických a ekonomických úspor a s tým súvisiaceho následného možného zníženia produkcií emisií pri spotrebe energií v objektoch mestskej časti Bratislavy–Vrakuňa prostredníctvom garantovanej energetickej služby v súlade so zákonom 321/2014 Z.z. formou energeticko – technickej, ekonomickej a environmentálnej analýzy
15.07.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Zhodnotenie potenciálu energetických a ekonomických úspor a s tým súvisiaceho následného možného zníženia produkcií emisií pri spotrebe energií v objektoch mestskej časti Bratislavy–Vrakuňa prostredníctvom garantovanej energetickej služby v súlade so zákonom 321/2014 Z.z. formou energeticko – technickej, ekonomickej a environmentálnej analýzy.
08.07.2021
Prenájom stroja na zametanie a vysávanie komunikácií č. 2
07.07.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
01.07.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
28.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
25.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
22.06.2021
Tréningová plocha SAHARA v areáli ŠK Vrakuňa
14.06.2021ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Analýza zhodnotenie potenciálu energetických, ekonomických a environmentálnych úspor objektov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti s návrhmi riešení
01.06.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Prenájom univerzálneho bagra
28.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Prenájom stroja na zametanie a vysávanie komunikácií
25.05.2021ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Prenájom teleskopického nakladača s veľkoobjemovou lyžicou s obsluhou
25.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Vybudovanie odborných učební – Mestská časť Bratislava–Vrakuňa – Knižný fond
24.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa a údržba informačných technológií a správa webového sídla
13.05.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby č.2
29.04.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby
13.04.2021

ZRUŠENÉ

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania

Detské ihriská na sídlisku, Bratislava – mestská časť Vrakuňa
18.03.2021Informácia o výsledku verejného obstarávania
X