Archív zákaziek s nízkou hodnotou 2018

 

Názovdátum Výsledok
Predmet zákazky: „Vrakunské noviny“
12.12.2018Informácia o výsledku obstarávania
29.10.2018Informácia o výsledku obstarávania
25.10.2018Informácia o výsledku obstarávania
12.10.2018
04.10.2018Informácia o výsledku obstarávania
22.08.2018Informácia o výsledku obstarávania 
13.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
13.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
12.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
Predmet zákazky: „Obnova parkovacích miest – vodorovné a zvislé dopravné značenie, doplnenie vyhradených parkovacích miest“
“Príloha č. 1, Identifikačné údaje uchádzača.docx”
“Príloha č. 2, Opis predmetu zákazky.docx”
“Príloha č. 3, Výkaz výmer.xlsx”
“Príloha č. 4, Návrh na plnenie kritérií.docx”
“Príloha č. 5, Návrh Rámcovej dohody.docx”
“Príloha č. 6, Vyhlásenie uchádzača.docx”
“Redakčná oprava”
03.07.2018 Informácia o výsledku obstarávania
15.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
13.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
04.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
22.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
26.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
10.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
20.03.2018
19.03.2018Informácia o výsledku obstarávania
14.03.2018 Informácia o výsledku obstarávania
23.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
20.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
30.01.2018 Informácia o výsledku obstarávania
X