Archív zákaziek s nízkou hodnotou 2015

 

Názovdátum Výsledok

Periodická tlač novín MČ Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Zabezpečenie tlače periodických novín MČ Bratislava – Vrakuňa “Vrakunské noviny”

28.12.2015
30.09.2015

Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

22.09.2015
01.07.2015

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2015 – 11.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151566

11.06.2015

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Stravovanie dôchodcov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2015 – 05.06.2015 pod zn. 12543-MSS. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151559

05.06.2015

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava – Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2015 – 03.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávania na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151289

03.06.2015
03.06.2015
14.5.2015
21.5.2015
27.2.2015
27.2.2015
26.2.2015
25.2.2015
5.2.2015
28.1.2015
28.1.2015
21.01.2015
21.01.2015
X