Archív dokumentov a materiálov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Zvukové záznamy z rokovaní

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 16.06.2020

 

Archív zvukových záznamov

X