Archív dokumentov a materiálov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Zvukové záznamy z rokovaní

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 20.09.2022

 

Archív zvukových záznamov

X