Archív dokumentov a materiálov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Zvukové záznamy z rokovaní

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 16.02.2021

 

Archív zvukových záznamov

X