Archív dokumentov a materiálov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Zvukové záznamy z rokovaní

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 29.06.2021

 

Archív zvukových záznamov

X