Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje začať v pondelok 12.09.2022 debarierizáciou priechodu pre chodcov na Ráztočnej ulici v MČ VrakuňaPredpokladané ukončenie prác je 23.09.2022.

Oprava bude obmedzená podľa odsúhlaseného POD v prílohe: Príloha v pdf

 

 

Link na opravu: Mapa

Link na ďalšie aktuálne uzávierky a obmedzenia v Bratislave  

Link na aktuálny plán opráv komunikácií v správe mesta  

X