Informácia o činnostiach v rafinérii v bratislave v septembri 2022

Rafinéria Slovnaft tento mesiac pokračuje v štandardnej prevádzke. Viac informácií  o plánovaných činnostiach v septembri 2022 a ich vplyvoch nájdete v priloženej pravidelnej informácii. Výsledky merania hluku za uplynulý mesiac majú informatívny charakter.
V prípade zmien budeme harmonogram plánovaných činností aktualizovať v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

X