Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijíma kandidátne listiny do orgánov samosprávy obcí v zákone stanovenom termíne do 30.08.2022.
Do 29.08.2022 sa kandidátne listiny prijímajú v stránkové dni:
pondelok a streda od 8,00 – 17,00 hod.
piatok od 8,00 – 12,00 hod.
Dňa 30.08.2022 sa kandidátne listiny prijímajú od 8,00 – 24,00 hod. v kancelárii č. 205 na 1. poschodí.

X