Oznamujeme Vám, že detské ihrisko na Toplianskej 5 bude z technických príčin zatvorené do 19.08.2022 (vrátane). Do areálu môžu vstúpiť len seniori, ktorí sa stravujú v Jedálni pre dôchodcov.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

X