Informácia o činnostiach v rafinérií v Bratislave v auguste 2022

Dochádza k ukončeniu generálnych revízií a postupného nábehu výrobných jednotiek. Väčšina je už v plnej prevádzke, v týchto dňoch nabiehajú ešte posledné jednotky v petrochemickej časti. Ide najmä o etylénovú jednotku, ktorej nábeh je najviditeľnejší, vzhľadom na riadené spaľovanie na poľných horákoch. Počas dneška a zajtrajška veríme, že aj tento nábeh bude úspešne ukončený. Intenzita spaľovania by už počas dnešnej noci mala postupne slabnúť.

Po ukončení letného bloku generálnych revízií očakávame v auguste v rafinérii štandardnú prevádzku.

V auguste sa plánuje len štandardná odstávka výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti (11. a 23. augusta 2022). V súvislosti s odstávkou sa očakáva len krátkodobé mierne zvýšenie hluku a mierne spaľovanie na poľnom horáku. Viac informácií v priloženom dokumente.

V prípade zmien budeme harmonogram plánovaných činností aktualizovať v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke Slovnaftu .

X