DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ministerstvo vnútra aktualizovalo výkazy k žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov!

Ministerstvo vnútra upozorňuje obyvateľov, ktorí prostredníctvom obcí žiadajú o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, aby použili nové, aktualizované výkazy oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za príslušným mesiac. Z dôvodu navýšenia sumy za ubytovanie odídenca, pôvodné výkazy už nebudú akceptované.
Nové vzory výkazov prikladáme nižšie, oprávnené osoby (fyzické aj právnické osoby) ich môžu nájsť aj na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR.
FO VZOR VÝKAZU – NOVÝ
PO VZOR VÝKAZU – NOVÝ

Výkazy je potrebné odovzdať na miestnom úrade do 8. júla 2022.

Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR.

X