#4831 na linke 202 počas nečakanej výluky trolejbusov na Dolných honoch. (© insider, web: imhd.sk)

OD 1. júla 2022 (piatok) bude z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia a povrchu komunikácie Hradská ul. v úseku Podpriehraná ul. – Priehradná ul., zjednosmernená premávka na Hradskej ul. v smere Astronomická. Organizácia dopravy a štruktúra výpravy bude zmenená nasledovne:

Linka 67, 78 a N70
v smere Vinohradnícka / Stn. P. Biskupice po obslúžení zastávky „Pod gaštanmi“ pred pravým odbočením vpravo na Podpriehradnú ul. (za ČSPH Lukoil) obslúži zastávku „Podpriehradná“ v náhradnej polohe, následne vľavo na Priehradnú ul. kde obslúži pred ľavotočivou zákrutou zastávku „Majerská“ v náhradnej polohe, pokračuje priamo po Priehradnej ul., vpravo na Hradskú ul., kde obslúži zastávku „Šípová“ v náhradnej polohe a od kruhového objazdu sa napoja na riadne trasy.
v smere Atronomická / Nové SND / Hlavná stanica bezo zmeny trasy.
Zastávky „Podpriehradná“, „Majerská“ a „Šípová“ v smere Vinohradnícka / Stn. P. Biskupice nebudú obsluhované v riadnych polohách na Hradskej ul.
Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia 1. etapy opravy vodovodného potrubia a povrchu komunikácie 15. septembra 2022.

X