BVS, a.s. ako žiadateľ o povolenie na výrub drevín bude v najbližších dňoch vykonávať výrub na Píniovej ul. na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny. V súvislosti s uvedeným žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní a dodržiavanie pokynov zamestnancov počas vykonávania prác.

Stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny
Lokalizácia

X