Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy spúšťa v dňoch 22.6., 23.6., 27.6., 30.6.2022  dotazníkové mapovanie, ktorého cieľom je anonymné získavanie dát v oblasti sociálnej situácie a potrieb obyvateľov a obyvateliek v lokalite Stavbárskej ulice. Na základe získaných dát bude magistrát poskytovať cielenú a účinnú sociálnu pomoc. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa si dovoľuje požiadať občanov, aby sa neváhali zúčastniť tohto cieleného prieskumu, ktorý bude mať prínos pre ľudí odkázaných na pomoc.

X