Rozhodnutie, stavebné povolenie – Prestavba záhradkárskej chaty

Rozhodnutie, stavebné povolenie:
Stavba: “Prestavba záhradkárskej chaty“
Stavebník: Vladimír Hrušovský a Serafína Hrušovská, Staré záhrady 34, 821 05 Bratislava
Miesto stavby: Bratislava ZO Lesík , pozemky parc. č. 886/132 a 886/133, kat. územie Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X