Informácia o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny č. konania 3182/2022

X