Rozhodnutie o umiestnení stavby : Revitalizácia Pentagon, BD Hradská, Revitalizácia parku Stavbárska ul. Bratislava-Vrakuňa

Navrhovateľ: LUXCON s.r.o., Grősslingova 17, Ba

Dokument v pdf.

X