Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, Prestavba záhradnej chaty

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania:

Stavba: „ Prestavba záhradnej chaty“

Stavebník: Vladimír Hrušovský a Serafína Hrušovská, Staré Záhrady 34, 821 05 Bratislava

Miesto st:  Bratislava ZO Lesík, pozemky parc. č. 886/132 a 886/133, kat. územie Vrakuňa, Bratislava

Vyhláška v PDF.

X