Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa na Hradskej ul.v

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa na Hradskej ul.v  Bratislave

Navrhovateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava

Oznam v PDF.

X