Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, že vozidlo Daewoo Tico , biela farba, odstránené z ul. Stavbárska 60 v Bratislave je starým vozidlom

X