Oznámenia o výsledku petície – Petícia obyvateľov proti vstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Bebravskej ulici

X