Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 17.1.2022 od 10:00 do 21:00
Výstraha: V okrese Bratislava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť
viac ako 16 m/s (60 km/h) a/alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 – 28 m/s (85 – 100 km/h).
Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Vietor: 23 – 28 m/s
X