Informácia o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny č. konania 135/2022

Informácia o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
č. konania 135/2022

X