V zmysle vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa budú deti materských škôl a žiaci základných škôl vzdelávať prezenčne od 10.01.2022. Školy sa budú riadiť tzv. Školským semaforom. Aktualizované informácie budú poskytované priebežne.

X