sidlisko, vrakuna, ulica

Žiadosti o predlženie prenájmu na  vyhradenie  parkovacieho miesta na rok 2022 boli spracované. Povolenia aj parkovacie karty sú postupne expedované. Vzhľadom na veľké množstvo budú expedované do konca mesiaca január 2022.

X