Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov 2021-2022

Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov 2021-2022

Bratislava, 16. decembra – Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania. Spoločnosť OLO a.s. bude pre Vás počas vianočných sviatkov 24.12. až 26.12.2021 a na sviatok Troch kráľov 6.1.2022, zabezpečovať odvoz odpadu bez zmeny, podľa platného harmonogramu.

Na Nový rok 1.1.2022 sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradný odvoz za 1.1. budeme vykonávať v termínoch od 3.1.2022 do 5.1.2022. Podrobný rozpis náhradných odvozov podľa ulíc nájdete na https://www.olo.sk/nahradny-odvoz-odpadu-za-novy-rok-2022/
Zákaznícke centrum, zberný dvor a ZEVO budú v období vianočných a novoročných sviatkov pracovať v upravenom režime, ktorý je uvedený v tabuľke.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2022.

                                                                                    Služby OLO a.s.
počas vianočných a novoročných sviatkov 2021 – 2022

DátumDeňZákaznícke centrum*Harmonogram odvozu

zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu papier, plasty sklo, K-BRO, olej**

Zberný dvorZEVO***
20.12.2021pondelok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
21.12.2021utorok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
22.12.2021streda7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
23.12.2021štvrtok7:00 – 12:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
24.12.2021piatok7:00 – 12:00podľa harmonogramuzatvorenýzatvorený
25.12.2021sobotazatvorenépodľa harmonogramuzatvorenýzatvorený
26.12.2021nedeľazatvorenénevykonáva sazatvorenýzatvorený
27.12.2021pondelok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
28.12.2021utorok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
29.12.2021streda7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
30.12.2021štvrtok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
31.12.2021piatok7:00 – 12:00podľa harmonogramu8:00  – 12:006:00 – 12:00
1.1.2022sobotazatvorenéOdvoz 1.1.2022 nebude vykonaný.
Náhradný odvoz bude

od 3.1. do 5.1. podľa tabuľky Náhradný odvoz odpadu za 1.1.2022

zatvorenýzatvorený
2.1.2022nedeľazatvorenénevykonáva sazatvorenýbez príjmu
3.1.2022pondelok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
4.1.2022utorok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
5.1.2022streda7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
6.1.2022štvrtok7:00 – 12:00podľa harmonogramuzatvorenýzatvorený
7.1.2022piatok7:00 – 16:00podľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 14:00
8.1.2022sobotazatvorenépodľa harmonogramu8:00  – 18:006:00  – 11:30
9.1.2022nedeľazatvorenénevykonáva sazatvorenýzatvorený
* Zákaznícke centrum je dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Zber odpadu môže byť ovplyvnený mimoriadnymi udalosťami, napr. snehová kalamita, hromadné havárie z dôvodu zľadovatenej komunikácie a pod.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov je vykonávaný od marca do novembra v zmysle VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Po celý rok je možné využiť zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava.
*** ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadov (Spaľovňa Bratislava). Od 20.12.2021 do 10.1.2022 ZEVO neprijíma odpad od externých zákazníkov.

 

X