Základné informácie k vyhlásenému núdzového stavu od 25.11.2021

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 ktorou vláda schválila vyhlásenie núdzového stavu na obdobie 90 dní s účinnosťou od 25.11.2021, Vám oznamujeme, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa ruší všetky záujmové krúžky organizované mestskou časťou počas trvania núdzového stavu.

Základné informácie k núdzovému stavu

X