olo spalovna

V dňoch 12. až 20. novembra bude vykonané čistenie opraveného kotla K1 v ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Bratislava ,prefukom parou, spojeného s nárazovým nadmerným hlukom nad 90 dB.

Trvanie každého prefuku bude cca. 10 min. Prefuky parou budú opakovane vykonávané počas uvedených dní.

 

OZNAM

X