altanok na titulku

V zmysle §3 písm. b) vyhlášky ÚVZ SR č. 254/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí je na sobášny obrad umožnený vstup v režime:  aj iným osobám ako osobám v režime OTP.

V zmysle §2 ods.2 písm.c) vyhlášky ÚVZ SR č. 254/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí je na sobášny obrad umožnený vstup do priestorov sobášnej siene maximálne 10 osobám, vrátane osôb vykonávajúcich sobášny obrad.

X