Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zavádza nasledovné opatrenia platné v priestoroch budovy miestneho úradu

korona

Vážení občania , nakoľko sa Bratislava I.-V.  v zmysle Covid automatu nachádza v I. stupni ohrozenia,

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zavádza nasledovné opatrenia platné v priestoroch budovy miestneho úradu:

  1. do budovy je umožnený vstup len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom bez výdychového ventilu a po dezinfekcii rúk,
  2. do budovy je umožnený vstup len jednej osobe, / dvoch v prípade  príbuzenského vzťahu/,
  3. do budovy je povolený vstup len do vstupnej chodby, kde je možné telefonicky ohlásiť príslušného referenta, ktorý po vás príde k hlavným dverám,
  4. po vybavení Vašej žiadosti ste povinný opustiť budovu v sprievode referenta, ktorý vašu žiadosť vybavoval.

Osoby, ktoré nebudú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a nevydezinfikujú si pred vstupom do budovy ruky, nemôžu v zmysle protipandemických opatrení vstúpiť do priestorov budovy a teda ich žiadosť nemôže byť vybavená. Odporúčame, aby občania svoje požiadavky riešili prioritne mailom alebo telefonicky.

X