Odstavený autobus na zastávke Hlavná stanica v Bratislave poèas výstražného štrajku vodièov Mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktorý ohlásili odborové organizácie Dopravný podnik mesta Košice a Dopravný podnik Bratislava s cie¾om upozorni štátne orgány na poskytnutie finanènej pomoci od štátu prevádzkovate¾om MHD v dôsledku výpadkov príjmov vyvolanom pandémiou Covid-19. Bratislava, 12. apríl 2021. Foto: SITA/¼udovít Vaniher

Mnohí dopravcovia dlhodobo riešia problém s nedostatkom profesionálnych vodičov a pretrvávajúca neistota v súvislosti s pandémiou ho iba prehĺbila.

Dopravný podnik Bratislava preto spúšťa náborovú kampaň. Budúcim kolegom ponúka stabilnú prácu s dlhoročnou tradíciou a záujemcov prijme do svojich radov nielen do trvalého

pracovného pomeru, ale aj na kratšie úväzky.

Info v priloženom dokumente.

X