Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030

je dôležitým strategickým dokumentom pre rozvoj Bratislavy vrátane jej mestských častí. V súčasnosti prezentuje hlavné mesto hlavné témy dokumentu ako mestský a územný rozvoj, cestovný ruch, technická infraštruktúra, životné prostredie, šport, vzdelávanie, mobilitu a sociálnu sféru. Možnosť zapojiť sa do príprav dokumentu a ovplyvniť ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať, majú aj samotní Bratislavčania. Preto hlavné mesto oslovuje verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie mesta. Dotazník, v ktorom môže verejnosť prispieť svojim názorom je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra 2021.

 

X