Oznámenie o výsledku petície – Petícia proti umiestneniu predajného stánku s občerstvením v lokalite I. Lesoparku mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

X