altanok na titulku

Počas jarného obdobia sa v lesoparku realizovala rozsiahla výsadba celkovo 142 ks stromov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm, konkrétne 27 ks topoľa bieleho, 25 ks topoľa čierneho, 30 ks jaseňa štíhleho, 30 ks čremchy strapcovitej a 30 ks jarabiny vtáčej. Vysádzané boli dôkladne na základe projektu náhradnej výsadby, ktorý bol navrhnutý v rámci vypracovanej Krajinno-architektonickej štúdie. Veľmi dôležitou súčasťou výsadby je aj následná starostlivosť, ktorá bude dodávateľom zabezpečená tri roky od výsadby. Dreviny sú zakotvené troma kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, obalené jutovinou, majú inštalované ochranné prvky proti poškodeniu kmeňa kosačkami. Pravidelne bude zabezpečená dostatočná zálievka, kontrola kotviacich a ochranných prvkov, a ošetrenie drevín. Pevne veríme, že všetky novovysadené dreviny sa ujmú, zveľadia okolie a prinesú dobrú náladu, pretože človek bez úsmevu je ako strom bez listov.

                                                                                                         lesopark  strom

 

MČ BA-Vrakuňa udržiava v zimnom období chodníky len vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe. Z ekologického hľadiska sa v blízkosti vodných zdrojov a lesných porastov chemicky posyp nepoužíva. V rámci ochrany životného prostredia sa v zimných mesiacoch od 01.12. – do 31.03. neudržiavajú chodníky vo Vrakunskom lesoparku, promenáda pri Malom Dunaji a cyklotrasy v týchto lokalitách. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby na predmetných lokalitách zvýšili pozornosť, vstup je len na vlastnú zodpovednosť.

X