Zmena otváracích hodín Zberného dvora na Majerskej ul. dňa 13.07.2021

V zmysle výstrahy II. stupňa pred vysokými teplotami v okrese Bratislava vydanej SHMÚ dňa 13.07.2021 Vám oznamujeme, že Zberný dvor na Majerskej ul. bude otvorený v skrátenom prevádzkovom čase, t. j. do 12.oo.
Nakoľko vysoké teploty predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov, Miestny úrad Vrakuňa si vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín, o čom budeme v zmysle aktuálnych odporúčaní SHMÚ občanov informovať prostredníctvom oficiálnej web stránky, appky MČ BA-Vrakuňa a soc. sietí.
Za pochopenie ďakujeme.

X