Miestna knižnica Vrakuňa bude dňa 1. Júla 2021 (Štvrtok) z prevádzkových dôvodov zatvorená.

X