Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci s riaditeľkami základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti, hľadali spoločné riešenie v snahe pomôcť rodičom žiakov počas letných prázdnin.

Letné ŠKD v základných školách bude v prevádzke pre svojich žiakov v pracovných dňoch v termíne od 01.07. – 16.07.2021 od 7,30 do 16,30 hod. v areáli školy.

 

 

 

 

 

X